O našej spoločnosti

Spoločnosť so sídlom na severnom Slovensku v okrese Čadca na domácom trhu pôsobí už od roku 1997. Svojimi činnosťami pôsobí po celom území Slovenskej republiky a vykonáva zákazky aj v Českej rebublike. Špecifické činnosti, kvalitný strojový park a možnosť prispôsobiť sa náročným klimatickým a terénnym podmienkam využívajú hlavne energetické spoločnosti.

Mimoriadny dôraz kladieme na dodržiavanie termínov, kvality prác, bezpečnosti pri práci a ekologických noriem. .

SME DRŽITELMI CERTIFIKÁTOV

Systému manažerstva kvality STN EN ISO 9001,
Enviromentálneho manažerstva STN EN ISO 14001,
Manažérstva BOZP STN ISO 45001

Naša história

Naša spoločnosť vznikla v roku 1997. Od svojho vzniku poskytujeme služby v oblasti energetiky, stavebníctva a dopravy. Pôsobíme na celom území Slovenska, ako aj v Českej republike. Spoločnosť prešla od svojho založenia dynamickým vývoajom. Vybudoval sa káder kvalitných a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí pracujú s najmodernejšími pracovnými a technickými prostriedkami

Svojou činnosťou sa snažíme dosahovať plnenie zákaziek v požadovanej kvalite a dohodnutých termínoch. Nakoľko medzi naše priority patrí spokojnosť našich zákazníkov, zlepšovanie environmentálneho správania sa, ako aj dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaviedli sme a udržiavame certifikovaný systém integrovaného manažérstva podľa noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. K ďalšiemu skvalitneniu našej činnosti prispelo získanie certifikátu kvality na zváranie podľa EN ISO 3834 – 2.

Množstvo úspešne zrealizovaných zákaziek, ako aj spokojnosť našich zákazníkov nás motivuje k ďalšiemu napredovaniu, zároveň nás zaväzuje nepoľavovať v práci, aby naša konkurencieschopnosť bola stále na vysokej úrovni.

Naša činnosť

Naša spoločnosť sa od svojho vzniku orientuje na práce v energetickej oblasti. Nakoľko prvoradým cieľom je spokojnosť našich zákazníkov, uvedené činnosti vykonávajú vyškolení a spoľahliví pracovníci. V súčasnosti sa venuje najmä týmto činnostiam:

VÝŠKOVÉ PRÁCE S POUŽITÍM HOROLEZECKEJ TECHNIKY

nátery stožiarov, elektromontážne a zváračské práce na stožiaroch VN a VVN

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

VÝSTAVBA, STABILIZÁCIEA OPRAVY ZÁKLADOV STOŽIAROV VN A VVN

DOVOZ A VÝKLADKA MATERIÁLOV ZA POMOCI HYDRAULICKEJ RUKY

SLUŽBY VRÁMCI LESTNÍCTVA A ŤAŽBY DREVA

výruby porastov a náletových drevín v ochranných pásmach VN, VVN a plynovodov vrátane ich rozširovaní

DOVOZ ŠTRKOV, PIESKU A KAMENIVA

FRÉZOVANIE KROVÍN A PŇOV, KOSENIE PASIENKOV A LÚK

DOVOZ BETÓNU A PRÁCE S BETÓNPUMPOU

AUTODPRAVA A PRÁCE SO STAVEBNÝMI MECHANIZMAMI

PREPRAVA STROJOV NÁKLADNÝM NÁVESOM

Fotogaléria

Napíšte nám

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať

* Zadajte Vaše meno.
* Napíšte správu.
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
 • ENZA, s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca,
  Slovenská republika
 • +421-41-433 3598
 • +421-41-433 5013
 • enzasro@enzasro.sk

Prevádzka autodopravy

 • Slovenského národného povstania 1523,
  023 02 Krásno nad Kysucou
 • +421-41-438 6133
 • kucak@enzasro.sk

Pneuservis: BT-PNEU s.r.o. – Blahuta Peter

 • Slovenského národného povstania 1523,
  023 02 Krásno nad Kysucou
 • +421 903 566 664